1. Leden hebben uitsluitend toegang tot het schuttersgebouw als zij in het bezit zijn van een geldig pasje van Claudius Civilis.
  2. Tijdens de avonden hebben uitsluitend personen van 16 jaar en ouder toegang tot het schuttersgebouw. Iedereen moet zich desgevraagd kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
  3. Alcoholhoudende drank wordt uitsluitend verstrekt aan personen van 18 jaar en ouder. Zij dienen een gekleurd bandje te dragen, welke wordt verstrekt bij binnen komst. Tegen een ieder die het schuttersgilde hierin in diskrediet brengt, wordt sanctie genomen.
  4. Het is verboden om zelf drank mee te nemen, bij overtreding zal er een gepaste sanctie worden genomen.
  5. De dansvloer mag tijdens het dansen niet als staanplaats worden gebruikt.
  6. Staan in de gangpaden mag, indien dit de doorgang voor de kelners niet belemmert.
  7. Er mag geen glaswerk mee naar buiten worden genomen en tijdens het dansen mag er geen glaswerk op de dansvloer aanwezig zijn.
  8. Het gilde is niet aansprakelijk voor verlies- of diefstal of schade aan kleding of andere eigendommen van bezoekers.
  9. Gevonden voorwerpen dienen bij de portiers te worden ingeleverd.
  10. In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist het bestuur.
powered by social2s

Oude foto met schutters voor het café in de kerkstraat

Bezoekadres

Dorpsplein 11

6911 AJ Pannerden

0316 - 371319

Voor al uw vragen gerelateerd aan Schuttersgilde Claudius Civilis:

senaat@claudiuscivilis.nl

Postadres

Aerdtsestraat 18

6911AS Pannerden

Email: senaat@claudiuscivilis.nl

Privacy Statement

Wilt u weten hoe wij met uw gegevens om gaan? U vindt het in ons Privacy Reglement Claudius Civilis.