banners algemeen

Algemene Informatie met betrekking tot Schuttersgilde Claudius Civilis te Pannerden.

Gerelateerde Artikelen:

banners activiteiten

Senator Activiteiten

De Senator Activiteiten houdt zich bezig met alle activiteiten die georganiseerd worden anders dan de jaarlijkse kermis. Zoals Koningsbal, Koningsdag, Feestavond officierencorps maar ook nieuwe ideeën zijn van harte welkom.
De huidige senator activiteiten is Arno Hermsen, hij wordt bijgestaan door;

 • Secretariële ondersteuning, om afspraken goed vast te leggen draaiboeken up to date te houden is er deze commissie. Deze ondersteuning wordt verzorgd door Floortje Visser
 • Commissie Koningsbal, al jaren wordt er op de avond voor Koningsdag een balavond georganiseerd. Tijdens deze avond worden tevens de jubilarissen van het schuttersgilde in het zonnetje gezet. De volgende personen vormen de commissie; Albert Janssen, Wim Goris, Michiel Loef, Wiet Wezendonk, Wendy Wezendonk
 • Commissie Koningsdag, op Koningsdag worden er diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. De commissie bestaat uit ; Melvin Groenen, Bjorn Vreman, Remco Vreman, Toon Vreman, Bart Vreman, Floortje Visser, Richard van Boggelen
  Tevens organiseren zij het vrijwilligersfeest
 • Nieuwe activiteiten...

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande commissies of heeft u ideeën laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek het betreffende senaatslid aan.

Organogram 2022 Activiteiten

 Taken:

 • Organiseren activiteiten anders dan kermis
 • Aanvragen vergunningen
 • Contactpersoon richting EHBO en verkeersregelaars.

banners activiteiten

Vooruitblik!

Informatie over aankomende activiteiten.

banners activiteiten

Terugblik!

Een terugblik op gehouden evenementen. Verslaglegging, uitslagen, en de bijzondere momenten...

banners kermis

Senator Kermis

De senator Kermis is verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse kermis en alles wat hierbij hoort. Hij/zij is het aanspreekpunt voor zowel de kermis “buiten” (attracties) als “binnen” waarvoor een draaiboek wordt aangehouden. Hij zorgt dat alle externe partijen op de hoogte worden gehouden van de organisatie. Dit kan zowel rechtstreeks als via een andere senator plaatsvinden. De volgende commissies c.q. contactpersonen ondersteunen de huidige senator Kermis Herbert Terhaerdt.

 • Buiten kermis / attracties, zij verzorgen de correspondentie, contracten en plaatsing van de attracties. Deze commissie bestaat uit Arno Hermsen
 • Officierencorps, Harmonie en Jongerensoos, via senator officierencorps
 • Horeca / Parochie
 • Muziek / orkest
 • Commissie attracties Zevenaar bestaande uit Albert Janssen en Wim Goris.

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande commissies of heeft u ideeën laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek het betreffende senaatslid aan.

Organogram 2022 Kermis

Taken:

 • Bijhouden en uitvoering Kermis draaiboek
 • Attracties
 • Band, orkest
 • Aanspreekpunt commissie attracties Zevenaar

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande commissies of heeft u ideeën laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek het betreffende senaatslid aan.

De Geerd en lidka

Een overzicht door de jaren heen van alle koningsparen binnen Schuttersgilde Claudius Civilis. Helaas hebben wij niet alle foto's in ons bezit, en mocht u een foto bezitten van een Koningspaar die bij ons ontbreekt dan kunnen wij het zeer waarderen als u deze met ons deelt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

banners kermis

Senator Kermis

De senator Kermis is verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse kermis en alles wat hierbij hoort. Hij/zij is het aanspreekpunt voor zowel de kermis “buiten” (attracties) als “binnen” waarvoor een draaiboek wordt aangehouden. Hij zorgt dat alle externe partijen op de hoogte worden gehouden van de organisatie. Dit kan zowel rechtstreeks als via een andere senator plaatsvinden. De volgende commissies c.q. contactpersonen ondersteunen de huidige senator Kermis is Herbert Terhaerdt

 • Buiten kermis / attracties, zij verzorgen de correspondentie, contracten en plaatsing van de attracties. De commissie bestaat uit Herbert Terhaerdt en Arno Hermsen
 • Officierencorps, Harmonie en Jongerensoos, via senator officierencorps
 • Commissie Onderscheidingen en prijzen, via de secretaris
 • PR commissie, via de secretaris (o.a. kermiskrant)
 • Horeca / Parochie
 • Muziek / orkest

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande commissies of heeft u ideeën laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek het betreffende senaatslid aan.

banners officierenkorps

Senator Officierencorps

De senator officierencorps is het aanspreekpunt voor de bielemannen, officieren, vendeliers en kruisboogschutters binnen onze vereniging. Tevens is hij/zij het 1e aanspreekpunt voor Harmonie Wilhelmina i.v.m. concoursen, oefenen en overige optredens. Tevens is hij/zij het aanspreekpunt voor het koningspaar gedurende het regeringsjaar.

De huidige senator officierencorps is Toine Joosten, hij wordt ondersteund Berry Polman en door ;

 • Kolonel en commandant vendeliers.
 • Kledingcommissie, zij zorgen voor het herstel, vervanging of aanschaf van de uniformen en attributen. In deze commissie zitten Ine Rosendaal, Fleur Peters, Wendy Wezendonk, Marleen Wezendonk en Danielle Aarntzen.
 • Jeugdcommissie, het idee is om samen met Harmonie Wilhelmina een jeugdcommissie op de starten. Hiervoor zijn we nog op zoek naar commissie leden.

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande commissies of heeft u ideeën laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek het betreffende senaatslid aan.

Organogram 2022 Officierencorps

Taken:

 • Activiteiten officierencorps (concoursen, intocht, etc.)
 • Uniformen en kleding
 • Oefenen, opleiden jeugd.

Gerelateerde Artikelen:

banners gebouw

Senator Gebouwbeheer

De senator gebouwbeheer is verantwoordelijk voor alles wat gerelateerd is aan het schuttersgebouw. Onderhoud en verbouwingen, nutsvoorzieningen en keuringen, schoonmaak, verhuur aan derden en de inkoop van de dranken. Voor deze taken heeft de huidige senator gebouwbeheer Theo Bekker en Berry Polman de volgende commissies ter ondersteuning;

 • Huismeester/verhuur, voor het dagelijks contact met de huurders cq gebruikers. De huidige huismeesters zijn Beernd Raasing en Herman Wezendonk.
 • Commissie schoonmaak, gedurende het jaar zijn er na elke activiteit schoonmaak activiteiten. De huidige commissie bestaat uit, Bernadette Strick, Trudy Bekker, Gerrie Vreman, Stephanie Wezendonk en Albert Janssen. Jaarlijks in de maand september wordt er door een groep vrijwilligers een grote schoonmaakdag gehouden, de commissie schoonmaak wordt hiervoor dan aangevuld met o.a. huidige en oud-Senaatsleden met partners.
 • Tapcommissie, zij onderhouden het contact met de brouwerij, de drankenhandel en de taphouder/uitvoerder en zorgen voor de bestellingen bij elke activiteit. De huidige tapcommissie bestaat uit; Albert Janssen, Cyriel Peters en Beernd Raasing.
 • Commissie onderhoud, een eigen gebouw brengt natuurlijk ook de nodige onderhoudswerkzaamheden met zich mee. Maar ook aanpassingen in- en aan het gebouw of verbouwingen behoren tot deze commissie, die bestaat uit Wilfried Lendering, Cyriel Peters, Jos Velderman, Bjorn Vreman en Mark Reijmer.
 • Commissie Veiligheid: Beheerders AED, zij onderhouden de "Dorps AED". De beheerders zijn Gerard Wezendonk en Arno Benning. Commissie zet zich ook in met activiteiten rondom BMI, AVG en RI&E mede ondersteuind door Albert Janssen.

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande commissies of heeft u ideeën laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek het betreffende senaatslid aan.

Organogram 2022 Gebouwenbeheer

Taken:

 • Verhuur gebouw en afspraken
 • Schoonmaak
 • Onderhoud korte termijn: reparaties, klein onderhoud
 • Onderhoud lange termijn: duurzaamheid, verbouwingen, etc.
 • Contact veiligheid: AED, BMI, AVG, RI&E
 • Contact brouwerij en drankenhandel
 • Bestellingen drank e.d. (in opdract van feestcommissies of huurder)

 

Gerelateerde Artikelen:

banners bestuur

Alle informatie met betrekking tot het bestuur van Schuttersgilde Claudius Civilis. De beschrijvingen van het bestuur per functie kunt u terug vinden per bestuursrol zoals President, Secretaris en Penningmeester, of per rol als Senator gekoppeld aan betreffend aandachtsgebieden zoals Activiteiten, Gebouwbeheer, Officierencorps en Kermis.

Organogram 2022 Bestuur

Directie: President, Secretaris en Penningmeester.

Algemeen: Vice voorzitter Theo Bekker, 2e secretaris Toine Joosten, 2e penningmeester Arno Hermsen, Algemeen Herbert Terhaerdt en Berry Polman.

Gerelateerde Artikelen:

banners bestuur

 

President

De voorzitter van het schuttersgilde wordt de President genoemd. De President is het eerste aanspreekpunt van het schuttersgilde en vergaderingen worden door hem/haar geleidt. Samen met de secretaris en de penningmeester vormt de President “de directie”.

PR-commissie, het beheer van de website en de communicatie via deze website, maar ook via social media (Facebook en Instagram) en drukwerk. Tevens is deze commissie bezig met het digitaliseren van het archief (foto’s en documenten). De huidige commissieleden zijn Arno Benning, Arno Hermsen, Geert-Jan Pes en Luuk Wezendonk,

De huidige president is Michiel Loef.

org 2022 president

Taken:

 • Interne organisatie (senaat + commissies)
 • Communicatie / aanspreekpunt verenigingen
 • PR commissie (website, social media, archief en museum)
 • Senaat + ledenvergadering leiden
 • Contact + vergaderingen extern (Eiland-, Kring- en Federatie)

Gerelateerde Artikelen:

banners bestuur

 

Secretaris

De secretaris is belast met alle inkomende en uitgaande correspondentie. Tevens zorgt de secretaris ervoor dat voor alle ledenvergaderingen, Senaatsvergaderingen en officierenvergaderingen uitnodigen worden verzonden en worden er van deze vergaderingen notulen opgemaakt. De huidige functie van secretaris is Vacant.

De secretaris wordt ondersteund door de volgende commissie:

 • Bode, uitnodigingen voor vergaderingen, drukwerk als kermiskrant en verdere folders worden in Pannerden huis aan huis bezorgd door de bode. De huidige bode is Isis Evers.

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande commissies of heeft u ideeën laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek het betreffende senaatslid aan.

Organogram 2022 Secretaris

Taken:

 • Beheerder Inbox / post
 • Uitnodigingen
 • Notulen en jaarverslagen
 • Jaarprogramma

Gerelateerde Artikelen:

banners bestuur

 

Penningmeester

De penningmeester zorgt voor de financiële administratie van het schuttersgilde. Hij/zij verzorgt de in- en uitgaande facturatie en is aanspreekpunt voor de externe accountant i.v.m. de jaarrekening mede met de ondersteuning van Jo Wezendonk. Tevens ligt de ledenadministratie bij de penningmeester en zaken met betrekking tot jubilarrisen en onderscheidingen.

De huidige penningmeester is Bennie Vreman

De penningmeester wordt ondersteund door de volgende commissies :

 • Ledenadministratie, nieuwe leden, gegevens mutaties en contributiebetaling zijn de taken van deze commissie. Een correcte ledenadministratie is van groot belang, o.a. vanwege entree, correspondentie en jubilea. De huidige commissie bestaat uit Annie Mulder,

 • Commissie onderscheidingen, zij houden zich bezig met alle onderscheidingen in de vorm van; Koningszilver en onderscheidingen, Als onderdeel van het uniform, Jubilarissen, Speciale verdiensten, Prijzen bij wedstrijden en activiteiten. De huidige commissieleden zijn Herman Wezendonk en Hans Pouwels.

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande commissies of heeft u ideeën laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek het betreffende senaatslid aan.

Organogram 2022 Penningmeester

Taken:

 • Financiele administratie (jaarrekening, balans, belastingen, etc.)
 • Ledenadministratie, contributie.
 • Opgave jubilarissen en onderscheidingen.

Gerelateerde Artikelen:

Bezoekadres

Dorpsplein 11

6911 AJ Pannerden

0316 - 371319

Voor al uw vragen gerelateerd aan Schuttersgilde Claudius Civilis:

senaat@claudiuscivilis.nl

Postadres

Aerdtsestraat 18

6911AS Pannerden

Email: senaat@claudiuscivilis.nl

Privacy Statement

Wilt u weten hoe wij met uw gegevens om gaan? U vindt het in ons Privacy Reglement Claudius Civilis.