Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2020 van het schuttersgilde Claudius Civilis. Ledenaantal per oktober 2020; 1354

Bestuur

Bestuur per 1 januari 2020;

  • A. Janssen- President
  • M. Loef - Secretaris
  • W. Goris - Penningmeester
  • F. Gasseling - Kermis
  • T. Joosten - Officierenkorps
  • T. Bekker - Gebouw
  • B. Vreman - Activiteiten

Op de jaarvergadering van 3 juli 2020 waren er geen senaatsleden aftredend of herkiesbaar.

Activiteiten

Nieuwjaarsreceptie 2020 Gemeente Zevenaar
Deze werd gehouden op maandag 6 januari in het gemeentehuis in Zevenaar.
Burgemeester Luciën van Riswijk sprak de nieuwjaarsrede uit, daarna was het een gezellig samenzijn.

Jaarlijkse activiteiten
Vanwege de Coronapandemie zijn vervolgens alle activiteiten van 2020 geannuleerd ;
Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor, Koningsbal, Koningsdag, Dodenherdenking, Kringconcours de Liemers, jubileum RKPSC, Feestavond, Kringdag Rijk van Nijmegen, Eilandtreffen, Bielemantreffen en Sinterklaasintocht.
Ook de jaarlijkse kermis hebben we op het laatste moment moeten annuleren. Alles stond klaar om er ondanks de bijzondere omstandigheden een alternatieve kermis van te maken, maar extra maatregelen gooiden uiteindelijk toch nog roet in het eten. In het jaar 2020 is er dus ook geen nieuwe koning benoemd. Na overleg met het Koningspaar van 2019, Geert en Lidka, is besloten dat zij alle officiële verplichtingen van een koningspaar tot aan de kermis van 2021 zullen vervullen.

Nieuwe activiteit
Een activiteit die wel georganiseerd is, was een samenwerking met Jongerensoos De Duim en Café zaal de Dijk onder de naam ; Biergarten Pannerden. Op 8 augustus op het grasveld aan de Claudius Civilisstraat was een gezellige biergarten ingericht, uiteraard op afstand en rekening houdende met de maatregelen. Het was een zeer warme dag, waardoor het middagprogramma kwam te vervallen. Maar een heerlijke zomeravond, met gezellige muziek en een drankje waren de ingredienten voor een sfeervolle avond.
Op 1 juli hebben we een voorlichtingsavond georganiseerd waarbij alle schutterijen van het Gelders Eiland waren uitgenodigd en ook het bestuur van de Duim. Verder waren wethouder en ambtenaren van de gemeente aanwezig en 2 gebiedsagenten. De avond werd gepresenteerd door 2 personen van Iriszorg.
Aan het einde van het jaar hebben we onze leden in Pannerden een eindejaarsgeschenk bezorgd en later de leden buiten Pannerden ook de gelegenheid gegeven dit geschenk af te (laten) halen.
In een CC-tas zat een kalender, brief en per lid een biertje of wijntje en een zakje chips. Dit alles om iedereen een hart onder de riem te steken en te bedanken voor de steun in het afgelopen jaar.

Volledig overzicht van alle bestuursleden SCC 2021

Bezoekadres

Dorpsplein 11

6911 AJ Pannerden

0316 - 371319

Voor al uw vragen gerelateerd aan Schuttersgilde Claudius Civilis:

senaat@claudiuscivilis.nl

Postadres

Aerdtsestraat 18

6911AS Pannerden

Email: senaat@claudiuscivilis.nl

Privacy Statement

Wilt u weten hoe wij met uw gegevens om gaan? U vindt het in ons Privacy Reglement Claudius Civilis.