Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2013 van schuttersgilde Claudius Civilis. Ledenaantal; 725

Bestuur;

Voorzitter: A Jansen
Secretaris: Fr Gasseling
Penningmeester: J Wesselkam
Feestcommissie: W Schopman, H Wezendonk en G Mulder
2e voorzitter: J Roos
2e penningmeester: W Goris
Bouw en muziekcommissie: B Raasing
Bouwcommissie: J Rutten

Er is 2 vacatures vacant.

De senatoren W Schopman en Fr Gasseling zijn periodiek aftredend en stellen zich wederom herkiesbaar.
Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld, zodat beide senatoren bij acclamatie werden herkozen door de 38 aanwezige leden.

Concours in Loo op zondag 9 juni 2013.

Deze door Loo georganiseerde dag kwam Claudius Civilis goed voor de dag. Diverse prijzen werden weer in de wacht gesleept, Zowel bij het marcheren / defileren / vendelen alsmede schietwedstrijden.

Festival 29 en 30 juni 2013.

Dit weekend was een groot succes mede door de voortreffelijke samenwerking met carnavalsvereninging T land van woater en wiend. Zij hadden zaterdags hun 33 jarig bestaan en Claudius Civilis vierde zondags hun 160 jarig bestaan. Mede door alle vrijwilligers werd dit een meer dan geslaagde dag, waar 9 schutterijen aan deelnamen.

Kermis 2013.

De kermis werd ook dit jaar weer massaal bezocht mede dankzij het mooie weer werd ook de jaarlijkse markt goed bezocht.
Maar zoals elk jaar is de maandag toch de mooiste dag, dan word er weer gestreden om de prijzen met het schieten.

1e prijs voor Richard van Boggelen. 2e prijs voor Bart Boerboom.
3e prijs voor Marcel Arentz.
4e prijs voor Frans Bekker.

Helaas hadden we voor het koningsschot dit jaar maar 1 kandidaat, na 75 schoten werd Rob Reijmer koning van Claudius Civilis 2014. Hij koos zijn vrouw Carla tot koningin.

Nieuwjaarsreceptie 2014.

Voor het eerst sinds jaren werd de nieuwjaarsreceptie op een andere locatie gehouden, de gemeente Rijnwaarden wil dit elk jaar in een ander dorp houden. Claudius Civilis mocht de spits afbijten en dit was een zeer geslaagde en druk bezochte receptie.

Indoorvendelen 31maart 2014

Maar liefst 38 schutterijen namen deel aan dit festijn dat elk jaar de opening is van het schuttersseizoen. Deze dag was weer uitstekend georganiseerd waardoor ze dan ook weer de complimenten kregen van de federatie. Er werden die dag ook weer diverse prijzen behaald, zowel door de jeugd almede de senioren.

Koningsbal en koningsdag 2014

Tijdens dit druk bezochte bal werden enkele jubilarissen gehuldigd voor zowel het 40 / 50 en 60 jaar lidmaatschap.
Voor het 40 jarig lidmaatschap werden er 14 gehuldigd.
Voor het 50 jarig lidmaatschap werd er 1 gehuldigd.

Voor het 60 jarig lidmaatschap werden er 3 gehuldigd.

De eerste koningsdag begon om half 11 met een optocht door het dorp , vele kinderen deden hier aan mee, na de optocht konden alle kinderen een ballon halen die daarna gezamenlijk werden losgelaten. Om 12 uur mochten ze zich vermaken met het spellencircuit waar veel kinderen aan meededen. Er waren in totaal 10 spellen, deze waren omstreeks 13.00 uur afgelopen. De koningsdag werd om 17.00 uur afgesloten.

Concours 18 mei 2014 te Babberich.

17 schutterijen hadden zich opgegeven voor dit concours welke georganiseerd werd door ST Jan uit Babberich. Het weer was uitstekend en tijdens het marcheren stond er veel publiek langs de weg. Ook hier werden enkele prijzen behaald, marcheren – geen prijs / Defileren-2e prijs

Senioren vendelen – geen prijs / Jeugd vendelen – 3e prijs. Korps schieten – 1e prijs.

powered by social2s

bestuur 2020

Bezoekadres

Dorpsplein 11

6911 AJ Pannerden

0316 - 371319

Voor al uw vragen gerelateerd aan Schuttersgilde Claudius Civilis:

senaat@claudiuscivilis.nl

Postadres

Aerdtsestraat 18

6911AS Pannerden

Email: senaat@claudiuscivilis.nl

Privacy Statement

Wilt u weten hoe wij met uw gegevens om gaan? U vindt het in ons Privacy Reglement Claudius Civilis.