Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2019 van het schuttersgilde Claudius Civilis. Ledenaantal per oktober 2019 ; 1356 

Bestuur 

Bestuur per 1 januari 2019 ; A. Janssen President F. Gasseling Secretaris W. Goris Penningmeester H. Wezendonk Feestcommissie G. Mulder Feestcommissie J. Roos Vice-voorzitter H. Pouwels 2e secretaris B. Raasing Muziek/ bouwcommissie en huismeester S. Rutten Bouwcommissie en huismeester 

Op de jaarvergadering van 24 mei 2019 waren 6 senaatsleden aftredend en niet herkiesbaar ; H. Wezendonk, G. Mulder, J. Roos, H. Pouwels, B. Raasing en S. Rutten. We zullen deze personen in commissies nog regelmatig terugzien. Tevens hebben 4 personen zich verkiesbaar gesteld ; T. Bekker, T. Joosten, B. Vreman en M. Loef. Zij worden bij acclamatie gekozen. 

De nieuwe bestuurssamenstelling is als volgt ; President A. Janssen Secretaris M. Loef Penningmeester W. Goris Kermis F. Gasseling Officierencorps T. Joosten Activiteiten B. Vreman Gebouw T. Bekker 

Activiteiten 

Nieuwjaarsreceptie 2019 Gemeente Zevenaar Deze werd gehouden op maandag 6 januari in het schuttersgebouw van St. Andreas in Zevenaar. Burgemeester Luciën van Riswijk sprak de nieuwjaarsrede uit, daarna was het een gezellig samenzijn. 

Afscheid commissaris van de Koning Op 23 januari werd afscheid genomen van Clemens Cornielje als commissaris van de koning in Gelderland. Namens de Gelderse schutterswereld waren de vendeliers van Claudius Civilis ook met een mooie delegatie van jong en oud aanwezig in Arnhem in de sneeuw. 

Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor Gehouden op zondag 31 Maart en georganiseerd door de Eendracht Wehl. We hebben hieraan deelgenomen met onze senioren vendeliers, zij behaalden een 1e prijs. De aspirant vendeliers hebben niet deelgenomen. 

Koningsbal 26 april 2019 Het koningsbal werd ook dit jaar weer goed bezocht, de muziek werd verzorgd door de Perfect Showband. Zoals gebruikelijk werden de 40- 50- 60- en 70 jarige jubilarissen deze avond in het zonnetje gezet. Tevens was er een federatieve onderscheiding voor W. Lendering. 

Koningsdag 27 april 2019 Koningsdag had dit jaar een andere opzet. De rondgang en vendelhulde waren iets later op de dag. Aansluitend was er een opdrachten wedstrijd genaamd Koningsjacht. Diverse vriendengroepen hebben fanatiek meegedaan en aan het einde was er weer een grote barbecue. 

Dodenherdenking 4 Mei 2019 Ook dit jaar was er heel veel belangstelling van zowel jong als oud. Eerst was er de herdenkingsviering in de kerk met aansluitend buiten 2 minuten stilte en kransleggingen. De ceremonie is erg indrukwekkend en deze traditie mag van ons nog jaren doorgaan. Na de plechtigheid was er voor iedereen een kop koffie in het schuttersgebouw. 

Kringconcours zondag 19 Mei bij EMM Ooy Dit was een gezellige en geslaagde dag. De volgende prijzen werden behaald ; mars (ere afdeling) 2e prijs, defilé (superieure A) 1e prijs, vendelen senioren (superieure B) 1e prijs, vendelen aspiranten (vaandel afdeling) 3e prijs. De bielemannen hadden helaas geen prijs, ook bij de schietwedstrijden vielen we net buiten de prijzen. Koning Tom Kersten wist de 4e prijs (staart) te behalen bij het koningschieten. 

Federatieve Schuttersdag Was de organisatie van dit evenement in 2018 nog bij Claudius Civilis, dit jaar vond het plaats in Zevenaar bij St. Andreas op zondag 15 september. Daarmee was het centrum van Zevenaar decor voor deze mooie dag. De volgende prijzen werden behaald ; mars (vaandelafdeling) 1e prijs, defilé (superieure A) 1e prijs, vendelen senioren (superieure B) 1e prijs, vendelen aspiranten (vaandel afdeling) 3e prijs. De bielemannen hadden helaas geen prijs, ook bij de schietwedstrijden vielen we net buiten de prijzen. 

Kermis 2019 Ook 2019 was weer een voortreffelijk jaar voor Claudius Civilis met 3 dagen volle bak. Vóór de kermis werden 34 nieuwe leden welkom geheten. Het schieten werd dit jaar wederom gehouden op het grasveld naast het schuttersgebouw. De muziek werd verzorgd door de Perfect Showband. 

Voor het koningsschot hadden zich 3 kandidaten opgegeven, Geert Mulder – Michiel Aarntzen en Jörg Weijers. Na 55 schoten wist Geert Mulder zich tot koning te schieten. Hij koos zijn vriendin Lidka Radecka als koningin. 

Het prijsschieten was ook dit jaar weer spannend, ook de dames vielen dit jaar in de prijzen. De 4 prijzen werden als volgt verdeeld; 1e Prijs (kop) André Bodde 2e prijs (rechter vleugel) Danielle Aarntzen 3e prijs (linker vleugel) Wilma Sommers 4e prijs (staart) Luciën van Riswijk Volgend jaar is de blauwe sectie als eerste sectie aan de beurt na alle hoogwaardigheidsbekleders. 

Bielemantreffen zaterdag 19 oktober De organisatie was in handen van Eendracht Wehl. Claudius Civilis heeft deelgenomen met 3 bielemannen, zij wisten helaas geen prijs te behalen, maar de sfeer was er niet minder om. 

Sinterklaasintocht Op zondag 17 november kwam de Goedheiligman weer naar Pannerden. Samen met harmonie Wilhelmina en heel veel kinderen hebben we hem naar het dorpsplein begeleid. Na de vendelhulde en toespraak op het dorpsplein was er nog een leuke middag in het schuttersgebouw.

laptop

Photo by miguel ugalde from FreeImages

powered by social2s

bestuur 2020

Bezoekadres

Dorpsplein 11

6911 AJ Pannerden

0316 - 371319

Voor al uw vragen gerelateerd aan Schuttersgilde Claudius Civilis:

senaat@claudiuscivilis.nl

Postadres

Aerdtsestraat 18

6911AS Pannerden

Email: senaat@claudiuscivilis.nl

Privacy Statement

Wilt u weten hoe wij met uw gegevens om gaan? U vindt het in ons Privacy Reglement Claudius Civilis.