secretaris

De laatste tijd constateren we steeds vaker dat gegevens in onze ledenadministratie niet overeenkomen met de huidige situatie. Het gaat hierbij met name om verhuizingen en/of overlijden.

We willen iedereen nogmaals verzoeken om evt. wijzigingen direct te melden via senaat@claudiuscivilis.nl
 
Volgens de AVG / privacywetgeving mogen we adreswijzigingen niet zomaar doorvoeren, maar alleen op verzoek van de betreffende persoon. Tevens dient bij overlijden door één van de nabestaanden de ledenadministratie ingelicht te worden.
 
Bij het niet (tijdig) doorgeven van wijzigingen kunnen er vervelende situaties ontstaan waar uiteraard niemand op zit te wachten. Tevens levert het onnodig extra werk op.
 
Alvast bedankt voor ieders medewerking.

Volledig overzicht van alle bestuursleden SCC 2021

Bezoekadres

Dorpsplein 11

6911 AJ Pannerden

0316 - 371319

Voor al uw vragen gerelateerd aan Schuttersgilde Claudius Civilis:

senaat@claudiuscivilis.nl

Postadres

Aerdtsestraat 18

6911AS Pannerden

Email: senaat@claudiuscivilis.nl

Privacy Statement

Wilt u weten hoe wij met uw gegevens om gaan? U vindt het in ons Privacy Reglement Claudius Civilis.