Beste leden, inwoners van Pannerden,

de alternatieve kermis gaat toch niet door !

Zoals vermeld op de jaarvergadering en zoals u kunt lezen in de kermiskrant hadden we voor dit jaar een alternatief programma bedacht. Vanwege de coronapandemie was het al snel duidelijk dat we dit jaar geen “Paanderse Kermis” konden vieren zoals we dat al sinds 1853 doen. Vanaf dat moment hebben we continu gekeken naar eventuele mogelijkheden en niet zozeer naar de onmogelijkheden.

Uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen en met veiligheid als belangrijkste aspect.

In goed overleg met de gemeente Zevenaar, kermisexploitanten, bogenbouwers, schietvereniging en vele anderen is het alternatieve programma ontstaan zoals in de kermiskrant vermeld staat.  We waren én zijn er van overtuigd dat er begin oktober in een beperkte en sobere vorm best e.e.a. mogelijk is.

Echter, 4 september jl. werden we enigszins overvallen door aanvullende eisen vanuit de overheid.

In een extra senaatsvergadering hebben wij daarop helaas moeten besluiten om ook het alternatieve programma te annuleren. Ontzettend jammer, maar helaas zien we organisatorisch en financieel nu geen andere mogelijkheid meer. De mensen die op welke manier dan ook betrokken zijn geweest bij  de totstandkoming van het alternatieve programma, heel veel dank voor de moeite en de vele uren die hierin gestoken zijn.

Bij de laatste grote evenementen die we hebben georganiseerd was er steeds de slogan,

Pannerden: daar waar Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid samengaan met tradities en feest! 

Laten we in het kader van broederschap onze schuttersvlag op 4,5 en 6 oktober trouw buiten hangen.

En laten we elkaar een dienst bewijzen door, ook nu er geen gezamenlijk alternatief is, ons aan de maatregelen te houden. Tradities zijn er tijdens de kermis volop, ook in familie en/of vriendenkring, dus maak er met z’n allen toch een paar feestelijke dagen van.

Een mooie Kermiskrant was al klaar vóór deze beslissing, en deze willen wij u niet onthouden. Klik hier om deze te bekijken of downloaden (PDF bestand 6 MB).

Namens Directie en Senaat,

Albert Janssen

President

Bezoekadres

Dorpsplein 11

6911 AJ Pannerden

0316 - 371319

Voor al uw vragen gerelateerd aan Schuttersgilde Claudius Civilis:

senaat@claudiuscivilis.nl

Postadres

Aerdtsestraat 18

6911AS Pannerden

Email: senaat@claudiuscivilis.nl

Privacy Statement

Wilt u weten hoe wij met uw gegevens om gaan? U vindt het in ons Privacy Reglement Claudius Civilis.