Jaarvergadering

meeting
Categorie
Vergadering
Datum
vrijdag 3 juli 2020 20:00 - 22:30
Locatie
Schuttersgebouw

Algemene Jaarvergadering van het schuttersgilde”Claudius Civilis” te Pannerden te houden op vrijdag 3 juli 2020 in het schuttersgebouw.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda

1. Opening door de president

2. Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 29-11-2019

3. Ingekomen stukken / mededelingen

4. Financieel verslag boekjaar 2019

5. Verslag kascontrolecommissie boekjaar 2019

6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie

7. Vaststelling contributie

8. Jaarverslag van de secretaris

9. Goedkeuring concept nieuwe statuten ¹

10. Goedkeuring huishoudelijk reglement ²

11. Bestuursverkiezing ³

12. Plannen en ideeën commissies

13. Corona maatregelen

14. Wat verder ter tafel kan komen

15. Rondvraag

16. Sluiting

¹ Tijdens de ledenvergadering van 29-11-2019 zijn de aanpassingen van de statuten besproken, daarna zijn de concept statuten op onze website geplaatst. Na goedkeuring van het concept zal e.e.a. vastgelegd worden bij de notaris.

² Tijdens de ledenvergadering van 29-11-2019 zijn de aanpassingen van het huishoudelijk reglement besproken, daarna is het concept reglement op onze website geplaatst.

³ In de jaarvergadering van 2019 is besloten de eerste 3 jaar geen bestuursverkiezing te houden. Om ons voor te bereiden op de toekomst zijn wij wel op zoek naar enthousiaste leden die met het bestuur mee willen lopen of plaats willen nemen in één van de commissies.

Wij hopen dat velen van u deze vergadering zullen bijwonen.

Het spreekt voor zich dat we iedereen verzoeken om zich ook tijdens deze vergadering aan de geldende hygiëne maatregelen te houden. Bij klachten thuis blijven, bij binnenkomst dienen handen ontsmet te worden en we houden afstand van elkaar.

Namens Directie en Senaat.

 
 

Alle datums

  • vrijdag 3 juli 2020 20:00 - 22:30

Powered by iCagenda